skip navigation

Àiteachan rim faicinnNach tadhail sibh air làraichean


   * Na h-Eileanan Siar
   * Taobh an Iar na Gàidhealtachd
   * Earra Ghàidheal


Tha sinn an dùil fiosrachadh a bharrachd a bhith againn sa Ghàidhlig, ach anns an eadar-ama ma tha ùidh agaibh ann an làraichean taobh a-muigh na sgìrean gu h-àrd, feuch an duilleag seo.

http://www.historic-scotland.gov.uk/index/places.htm