The browser you are using is out of date and is no longer supported. To view and use this site correctly, please update your browser to the latest version.

Foillseachaidhean

Briathrachas
Foghlam
Corporra
Glèidhteachas
Leabhraichean EileBriathrachas


PDF icon Briathrachas Gaelic Terms [1.9mb]
PDF icon Historic Scotland Gaelic Site Names [22.7kb]


Foghlam

Goireasan do thidsearan:
PDF icon Blasad Gàidhlig [PDF, 412KB]
PDF icon A' Sgrùdadh Chaistealan ann an Alba [PDF, 3.1MB]
PDF icon A' Sgrùdadh Dualchas air do Starsaich [PDF, 4.71MB]
PDF icon Ar-a-Mach nan Seumasach [PDF, 3.9MB]
PDF icon Caisteal Corr Garaidh [PDF, 1.18MB]
PDF icon Caisteal Creag a Mhuillear [PDF, 704KB]
PDF icon Caisteal Cinn Droma [PDF, 810KB]
PDF icon Carragh Sueno [PDF, 726KB]
PDF icon Coille an Teampall [PDF, 601KB]
PDF icon Carragh Obar Leamhnach [PDF,563KB]
PDF icon Ach nam Breac [PDF, 680KB]
PDF icon Carragh Dhrostain [PDF, 700KB]
PDF icon Dùn Falandaidh [PDF, 642KB]
PDF icon Obair Iarainn Steòrnabhagh [PDF, 2.3MB]


Goireasan do chloinn:
PDF icon Clàr Fianais [PDF, 1.3 MB]
Caisteal Chìosamal
Taigh Dubh Àrnol


DVD - Luchd-iùil Òga aig Caisteal Dhùn Èideann:
Tha clann bho Bhunsgoil Chrois-na-Cìse air a bhith ag obair còmhla ri Alba Aosmhor gus dà DVD a dhèanamh a tha mar iùil timcheall Caisteal Dhùn Èidean. Gu ruige seo tha DVD ann airson:
An Talla Mòr
Na Seòmraichean Rìoghail

Airson tuilleadh fiosrachaidh cur fòn dhan Oifigear Gàidhlig air 0131 668 8985. Taigh Longmore, Ionad Salisbury, Dùn Èideann, EH9 1SH.


Corporra

PDF icon Plana Gàidhlig Alba Aosmhor (Gàidhlig) [PDF, 124KB]
PDF icon Plana Gàidhlig Alba Aosmhor (Beurla) [PDF, 114KB]
PDF icon Plana Corporra Alba Aosmhor [PDF, 1.71 MB]
PDF iconPlana Gàidhlig - Sgrùdadh air comasan Gàidhlig an luchd-obrach (Beurla) [PDF, 81KB]Glèidhteachas

PDF icon Carraighean Clàraichte: Stiùireadh [PDF, 630 KB]
PDF icon Cunntas de Gharaidhean is Sheallaidhean-tire Dealbhaichte ann an Alba [PDF, 1.41MB]
PDF icon Làraich Dualchas na Cruinne ann an Alba [pdf, 605kb]
PDF icon Dualchas na Cruinne – Balla Antonine [pdf, 2.28mb]
PDF icon Dualchas na Cruinne – Arcaibh [pdf, 2.15mb]
PDF icon Dualchas na Cruinne – Lannraig Nuadh [pdf, 2.6mb]
PDF icon Dualchas na Cruinne – Dùn Èideann [pdf, 2.14mb]
PDF icon Dualchas na Cruinne – Hiort [pdf, 912kb]
PDF icon Raoin-Mara tèarainte [pdf, 2.12mb]
PDF icon Cunntas de dh’àraichean [pdf, 2.3mb]
PDF icon Togalaichean Clàraichte [pdf, 1.3mb]
PDF icon Lorgaireachd Mheatailt [1.9mb]Leabhraichean Eile

Tha leabhraichean iùil rim faighinn airson na làraichean a leanas:

Caisteal Dhùn Èideann
Caisteal Shruighlea
Cathair-Eaglais Ghlaschu
Fort George, Àird nan Saor
Taigh Dubh Àrnol
Seann Fhùirneis-Iarainn Bhun Abha
Caisteal Dhùn Stafhainis

Leabhraichean eile:
Obair-Iarainn Ailtireil ann an Steòrnabhagh
Sùil Litreachail air Tursachan Chalanais

Ma tha ùidh agaibh anns na leabhraichean seo cur fios dhan Oifigear Gàidhlig aig Taigh Longmore, Dùn Èideann, EH9 1SH. Fòn: 0131 668 8985