The browser you are using is out of date and is no longer supported. To view and use this site correctly, please update your browser to the latest version.

Àiteachan rim faicinnNach tadhail sibh air làraichean


   * Na h-Eileanan Siar
   * Taobh an Iar na Gàidhealtachd
   * Earra Ghàidheal


Tha sinn an dùil fiosrachadh a bharrachd a bhith againn sa Ghàidhlig, ach anns an eadar-ama ma tha ùidh agaibh ann an làraichean taobh a-muigh na sgìrean gu h-àrd, feuch an duilleag seo.

http://www.historic-scotland.gov.uk/index/places.htm