skip navigation

Clachan Snaighte Chille Bhearaidh

Cruinneachadh de chlachan snaighte bho dheireadh nan Linntean Meadhanach a chaidh a thional bho oighreachd Chille Bhearaidh.

Suidheachadh

Aig Caisteal Chille Bhearaidh, 17m deas an iar-dheas air Ceann Loch Gilb air taobh an-iar Chnapadail far am B8024 • `62 NR 709 642