skip navigation

Caisteal Chiosamuil

An aon chaisteal cudromach bho na Linntean Meadhanach sna h-Eileanan Siar a tha fhathast na sheasamh, an dachaigh aig Cinn-chinnidh MhicNèill.


Suidheachadh

Ann am Bàgh a’ Chaisteil, Eilean Bharraigh, a ruigear le eathar bho Bhàgh a’ Chaisteil (turas còig mionaidean, ma bhios an aimsir freagarrach).
Roinn – Na h-Eileanan Siar. Comharradh air Cliath-mhòr na Rìoghachd NL 665 979
Slighean-rothaireachd - Làrach air Lìonra Nàiseanta nan Slighean-rothaireachd


Fios gu

Fòn 01871 810313


Uairean fosglaidh

Fosgailte as t-samhradh a-mhàin.
Diluain gu Didòmhnaich 9.30m gu 5.30f .


Prìs

Inbhich £4.70  Clann £2.35  Lasachadh £3.70  Turas-eathrach san àireamh