The browser you are using is out of date and is no longer supported. To view and use this site correctly, please update your browser to the latest version.

Caisteal Chiosamuil

An aon chaisteal cudromach bho na Linntean Meadhanach sna h-Eileanan Siar a tha fhathast na sheasamh, an dachaigh aig Cinn-chinnidh MhicNèill.


Suidheachadh

Ann am Bàgh a’ Chaisteil, Eilean Bharraigh, a ruigear le eathar bho Bhàgh a’ Chaisteil (turas còig mionaidean, ma bhios an aimsir freagarrach).
Roinn – Na h-Eileanan Siar. Comharradh air Cliath-mhòr na Rìoghachd NL 665 979
Slighean-rothaireachd - Làrach air Lìonra Nàiseanta nan Slighean-rothaireachd


Fios gu

Fòn 01871 810313


Uairean fosglaidh

Fosgailte as t-samhradh a-mhàin.
Diluain gu Didòmhnaich 9.30m gu 5.30f .


Prìs

Inbhich £4.70  Clann £2.35  Lasachadh £3.70  Turas-eathrach san àireamh