skip navigation

Crois Chille Dhaltain


A’ chrois àrd as fheàrr ann an Alba a tha fhathast na seasamh, a chaidh a shnaigheadh aig deireadh na 8mh linne.

Suidheachadh

Air eilean a-mach à Ìle, tuath air an Àird Bheag far an A846 • 60 NR 458 508