The browser you are using is out of date and is no longer supported. To view and use this site correctly, please update your browser to the latest version.

Caisteal Inbhir Lòchaidh

Caisteal mòr air a dheagh ghleidheadh bhon 13mh linn a bhuineadh do na Cuimeinich. B’ e an tùr a b’ àirde an daingneach . Fear de na caistealan cloiche as sine ann an Alba.  

Suidheachadh

2m air taobh an ear-thuath a’ Ghearastain far an A82 41 NN 121 755