The browser you are using is out of date and is no longer supported. To view and use this site correctly, please update your browser to the latest version.

Eilean Mòr: Cille Charmaig

Caibeal le seansal tuamach anns a bheil ìomhaigh de phearsa-eaglaise, is dòcha bhon 12mh linn. Tha crann croise bho thoiseach nan Linntean Meadhanach ann cuideachd.

Suidheachadh

Air eilean beag a-mach à Cnapadal • 62 NR 666 753