The browser you are using is out of date and is no longer supported. To view and use this site correctly, please update your browser to the latest version.

Caisteal agus Caibeal Dhùn Staidhinis

Chaidh a thogail ro 1275 air ulbhag os cionn na Linne Latharnaich, agus b’ e Dùn Staidhinis daingneach mhòr nan Dùghallach.
Chaidh an caisteal le mhùr eagalach ard a ghlacadh le Raibeart Brùs ann an 1309 agus dh’fhuirich e ann an seilbh an rìgh fad beagan bhliadhnaichean. Chaidh feum a chur air Dùn Staidhinis mar phrìosan airson Fionnghal NicDhòmhnaill ann an 1746.  


Suidheachadh

Faisg air an Dùn Bheag, 5cm tuath air an Òban Latharnach far an A85.
Roinn – Meadhan agus Taobh Siar na h-Alba. Comharradh air Cliath-mhòr na Rìoghachd NM 882 344
Slighean-rothaireachd - Làrach air Lìonra Nàiseanta nan Slighean-rothaireachd


Fios gu

Fòn 01631 562465


Uairean fosglaidh

Fosgailte fad na bliadhna (Dùinte fad an latha Diardaoin agus Dihaoine).
Àm na Nollaige agus na Bliadhn’ Ùire
Dùinte 25 is 26 Dùbhlachd agus 1, 2 Faoilleach.


Prìsean

Inbhich £3.00  Clann £1.30  Lasachadh £2.30