The browser you are using is out of date and is no longer supported. To view and use this site correctly, please update your browser to the latest version.

Tursachan Chalanais


Tursachan àraid ann an cruth croise, a chaidh an togail mu 3000 RC. Anns a mheadhan tha cearcall de thursachan, le barpa sa mheadhan. Timcheall air an seo tha na tursachan ann an cruth croise a' dol gu siar, sear agus deas. Bhon tuath tha loidhne fhada (83m) de thursachan a tha a' fàs nas cumhainge faisg air a' chearcall.


Suidheachadh

19cm siar bho Stèornabhagh far an A859, Eilean Leòdhais.
Roinn – Na h-Eileanan Siar. Comharradh air Cliath-mhòr na Rìoghachd NB 213 330

Slighean-rothaireachd
Làrach air Lìonra Nàiseanta nan Slighean-rothaireachd


Cuiribh fios gu

Fòn 01851 621422


Uairean fosglaidh agus Prìs

Fosgailte an-asgaidh fad na seachdain fad na bliadhna. Tha Ionad an Luchd-tadhail fosgailte:
An Giblean – An t-Sultain, 10.00m – 6.00f, a h-uile latha
An Dàmhair – Am Màrt, 10.00m – 4.00f, Diciadain - Disathairne


Goireasan

Chan eil an lùghdachadh a gheibh Luchd-taice Alba Eachdraidheil ag obair an seo.