The browser you are using is out of date and is no longer supported. To view and use this site correctly, please update your browser to the latest version.

An Taigh Dubh, Arnol

Taigh-tughaidh làn àirneis ann an Leòdhas a bheir dealbh air leth den t-saoghal a bh’ ann.

Tha sabhal, bàthach agus iodhlann na chois cuideachd. Ri taobh an Taigh Dubh, tha taigh-croite bho na 1920an. Tha ionad luchd-tadhail le taisbeanaidhean-mìneachaidh, ag aithris eachdraidh an làraich agus na ciùird ionadail.


Suidheachadh
Ann an Arnol, Eilean Leòdhais, 18cm air taobh an iar-thuath Steòrnabhaigh air an A858.
Roinn – Na h-Eileanan Siar. NB 310 492.

Slighean-rothaireachd
Làrach air Lìonra Nàiseanta nan Slighean-rothaireachd  


Fios gu
Fòn 01851 710395  


Uairean fosglaidh
Fosgailte fad na bliadhna ach a-mhàin air Latha na Sàbaid.


Prìsean
Inbhich £2.50 Clann £1.25 Lasachadh £2.00