skip navigation

An Taigh Dubh, Arnol

Taigh-tughaidh làn àirneis ann an Leòdhas a bheir dealbh air leth den t-saoghal a bh’ ann.

Tha sabhal, bàthach agus iodhlann na chois cuideachd. Ri taobh an Taigh Dubh, tha taigh-croite bho na 1920an. Tha ionad luchd-tadhail le taisbeanaidhean-mìneachaidh, ag aithris eachdraidh an làraich agus na ciùird ionadail.


Suidheachadh
Ann an Arnol, Eilean Leòdhais, 18cm air taobh an iar-thuath Steòrnabhaigh air an A858.
Roinn – Na h-Eileanan Siar. NB 310 492.

Slighean-rothaireachd
Làrach air Lìonra Nàiseanta nan Slighean-rothaireachd  


Fios gu
Fòn 01851 710395  


Uairean fosglaidh
Fosgailte fad na bliadhna ach a-mhàin air Latha na Sàbaid.


Prìsean
Inbhich £2.50 Clann £1.25 Lasachadh £2.00